իմ հորինածը որը այս աշխարՀում չկա

Ես կստեղծեյի մեծ-մեծ, ուժեղ տանկեր, որ մենք հաղթեինք թուրքերին: Կուզեի մեծ ավտոներ ու ստխծել: Կուզեի կառուցել նաև շոկոլադից շենքեր և կահույք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *